Arisan Bulan Pebruari 2009

Pada hari Ahad kemarin tepatnya tanggal 11 Januari 2009 arisan yang diadakan di rumah Ibu Hj. Yayuk Ismail telah ditetapkan yg mendapat Arisan Reguler sbb :

  1. Ibu Hj. Yayuk
  2. Ibu Hj. Yunus
  3. Ibu Hj. Yayat
  4. Bpk. H. Triono
  5. Bpk. H. Rachmad

Sedang yang mendapat Arisan Tempel ( Khusus ) sbb :

  1. Ibu Hj. Mung
  2. Ibu Hj. Miharsi
  3. Ibu Hj. Sunarti
  4. Ibu Hj. Labib

Sedangkan untuk Arisan bulan yang akan datang di adakan di Rumah Bpk. H. Syu’ali ( alamat ada pada undangan ), Ahad ke 2 tgl. 8 Pebruari 2009, mengingat ada sebagian anggota arisan yg tidak mempunyai kendaraan dihimbau untuk bergabung dengan anggota arisan terdekat, yg mempunyai kendaraan, dan dimohon dengan sangat untuk datang tepat waktu yaitu pukul 09.30 Wib dan dimulai tepat pukul 10.00 Wib.

Himbauan ini juga bisa dianggap sebagai undangan resmi dari panitia.

Terima kasih atas perhatiannya.

Sakit, 6 Jamaah Tertinggal di Jedah

Solo (MCH). Dengan kedatangan kloter 82 di bandara Adisumarmo Solo Sabtu, 10 januari kemarin pukul 11.47 WIB, maka berakhir pula proses kepulangan seluruh jamaah haji dari debarkasi Solo. Dari 33.032 orang yang dberangkatkan yang sudah pulang ke daerah masing-masing sebanyak 33.182 orang. Mereka berasal dari Jateng 29.838, DIY 3.148 dan Kalimantan tengah 196.

Berbedanya data jamaah haji saat keberangkatan dan pemulangan disebabkan wafat di Tanah suci 95 orang, mutiasi masuk dari debarkasi lainb 48 orang, pulang melalui debarkasi lain 5 orang dan 6 orang masih dirawat di rumah sakit King Fahd Jedah Arab Saudi.

Keenam jamaah haji yang masih tertinggal terdiri Askinah binti Jaunedin asal Sidareja Cilacap, Dul Ngamar asal asal Sapuran Wonosobo, Turah binti Tumin asal Jonggolsari Leksono Wonosobo, Mursid bin Tasripan asal Gebog Kudus, Ramelan bin Mustari asal Tahunan Jepara dan Muslikah binti Wiyo Wasirin dari Dukuhsekti Pati. Jika mereka sembuh atau memungkinkan kesehatannya bisa dipulangkan, proses kepulangannya akan menggunakan pesawat regular dan akan dantar sampai di rumah masing-masing.

Kedatangan kloter terakhir ini yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah ditambah lagi dengan petugas haji non kloter yang ikut bersama, menjadikan suasana asrama haji cukup banyak dipadati penjemput. Sementara itu, Ketua PPIH Solo Drs H Masyhudi MM saat membubarkan satgas PPIH sebanyak 230 orang menyampaikan terima kasih yang telah membantu kelancaran penyenggaraan ibadah haji debarkasi Solo. (Humas PPIH Solo/Akhmad Su’aidi)

KISAH NABI SYU’AIB a.s.

Kaum Madyam, kaumnya Nabi Syu’ib, adalah segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama “Ma’an” di pinggir negeri Syam. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Mereka menyembah kepada “Aikah” iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman. Cara hidup dan istiadat mereka sudah sangat jauh dari ajaran agama dan pengajaran nabi-nabi sebelum Nabi Syu’ib a.s.

Banyak orang di zaman kita beranggapan bahawa agama hanya merupakan program-program yang kosong dan nilai-nilai akhlak semata. Ini adalah keyakinan klasik dan salah. Pada hakikatnya, agama adalah sistem dalam kehidupan dan pergaulan. Intinya ialah hubungan dengan Allah s.w.t. Oleh kerana itu, usaha memisahkan antara masalah-masalah tauhid dan perilaku manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari bererti memisahkan agama dari kehidupan dan mengubahnya menjadi adat- istiadat, tradisi-tradisi, dan acara-acara ritual yang hampa. Kisah Nabi Syu’ib menampakkan hal yang demikian secara jelas.

Allah s.w.t mengutus Syu’ib pada penduduk Madyan:

“Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu ‘ib. Ia berkata: ‘Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia.'” (QS. Hud: 84)

Ini adalah dakwah yang sama yang diserukan oleh setiap nabi. Dalam hal ini tidak ada perbezaan antara satu nabi dan nabi yang lain. Ia merupakan dasar akidah dan tanpa dasar ini mustahil suatu bangunan akan berdiri. Setelah peletakan bangunan tersebut, Syu’ib mulai menyuarakan dakwahnya:

“Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).” (QS. Hud: 84)

Setelah menjelaskan masalah tauhid secara langsung, Nabi Syu’ib berpindah pada masalah muamalah sehari-hari yang berkenaan dengan kejujuran dan keadilan. Adalah hal yang terkenal pada penduduk Madyan bahawa mereka mengurangi timbangan dan mereka tidak memberikan hak-hak manusia. Ini adalah suatu kehinaan yang menyentuh kesucian hati dan tangan sebagaimana menyentuh kesempurnaan harga diri dan kemuliaan.

Para penduduk Madyan beranggapan bahawa mengurangi timbangan adalah salah satu bentuk kelihaian dan kepandaian dalam jual-beli serta bentuk kelicikan dalam mengambil dan membeli. Kemudian nabi mereka datang dan mengingatkan bahawa hal tersebut merupakan hal yang hina dan termasuk pencurian. Nabi Syu’ib memberitahukan kepada mereka bahawa beliau khawatir jika mereka meneruskan perbuatan keji itu nescaya akan turun kepada mereka azab di mana manusia tidak akan dapat menghindar dari seksaan itu. Perhatikanlah bagaimana campur tangan Islam melalui Nabi Syu’ib yang diutus kepada manusia di mana ia memperhatikan persoalan jual-beli dan mengawasinya:

“Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerosakan.” (QS. Hud: 85)

Nabi Syu’ib meneruskan misi dakwahnya. Beliau mengulang-ulangi nasihatnya kepada mereka dengan cara yang baik dan mengajak ke jalan yang baik, tidak ke jalan yang buruk; beliau menghimbau kepada mereka untuk menegakkan timbangan dengan keadilan dan kebenaran dan mengingatkan mereka agar jangan merampas hak-hak orang lain. Merampas hak-hak orang lain itu tidak terbatas pada jual-beli saja, namun juga berhubungan dengan perbuatan-perbuatan lainnya; beliau memerintahkan mereka untuk menegakkan timbangan keadilan dan kejujuran. Demikianlah seruan dari agama tauhid dan akidah tauhid di mana ia selalu menyuarakan kejujuran dan keadilan.

Agama selalu memerintahkan manusia untuk menjalin kerjasama sesama mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan cara-cara yang bijaksana dan baik, baik menyangkut hubungan kerja, hubungan peribadi mahupun hubungan lainnya. Al-Quran al-Karim mengatakan: “Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka. “Dan kata as-Syai’ (sesuatu) dalam ayat tersebut diucapkan kepada hal-hal yang bersifat materi dan yang bersifat non-materi (rohani) di mana masuk dalam kategori itu perbuatan-perbuatan dan hubungan-hubungan yang menghasilkan. Al-Quran melarang segala bentuk kezaliman, baik kezaliman berkenaan dengan menimbang buah-buahan atau sayur- sayuran mahupun kezaliman dalam bentuk tidak memberikan penghargaan terhadap usaha manusia dan pekerjaan mereka. Sebab, kelaliman terhadap manusia akan menciptakan suasana ketidakharmonisan yang berakibat pada timbulnya penderitaan, sikap putus asa, dan sikap tidak peduli, sehingga pada akhirnya hubungan sesama manusia berjalan tidak harmonis dan menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan. Oleh kerana itu, Al-Quran mengingatkan agar jangan sampai ada manusia yang berbuat kerosakan di muka bumi:

“Dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerosakan. Sisa (keuntungan) dari Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu.” (QS. Hud: 85-86)

Yang di maksud al-‘Atsu ialah sengaja membuat kerosakan dan bertujuan untuk membuat kerosakan. Janganlah kalian membuat kerosakan di muka bumi; janganlah kalian sengaja untuk menciptakan keonaran di muka bumi. Apa yang ada di sisi Allah s.w.t adalah hal yang terbaik buat kalian jika kalian benar-benar beriman. Kemudian Nabi Syu’ib memberitahu kepada mereka bahawa ia tidak memiliki sesuatu kepada mereka; ia tidak dapat menguasai mereka tidak juga ia selalu mengawasi mereka. Beliau hanya sekadar seorang rasul atau utusan untuk menyampaikan ajaran Tuhannya:

“Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu. ” (QS. Hud: 86)

Dengan cara yang demikian, Nabi Syu’ib menjelaskan kaumnya bahawa masalah yang mereka hadapi saat ini sangat penting dan sangat serius, bahkan sangat berat. Beliau memberitahu mereka akibat yang bakal mereka terima jika mereka membuat kerosakan. Selesailah bahagian pertama dari dialog Nabi Syu’ib bersama kaumnya. Nabi Syu’ib telah mengawali pembicaraan dan kaumnya mendengarkan. Kemudian beliau berhenti dari pembicaraannya dan sekarang kaum membuka pembicaraan:

“Mereka berkata: ‘Hai Syu’ib, apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami atau melarang dan berbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami. Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal ” (QS. Hud: 87)

Para penduduk Madyan yang kafir mereka biasa merampok dan menyembah al-Aikah, yaitu pohon dari al-Aik yang dikelilingi oleh dahan- dahan yang berputar di sekelilingnya. Mereka termasuk orang-orang yang menjalin hubungan sesama manusia dengan cara-cara yang sangat keji. Mereka suka mengurangi timbangan; mereka mengambil yang lebih darinya dan tidak menghiraukan kekurangannya. Perhatikanlah semua itu dalam dialog mereka bersama Syu’ib. Mereka berkata, “wahai Syu’ib apakah agamamu yang memerintahkanmu…?” Seakan-akan agama ini mendorong Syu’ib dan membisikinya serta memerintahnya sehingga ia mentaati tanpa pertimbangan dan pemikiran. Sungguh Syu’ib telah berubah dengan agamanya itu menjadi alat yang bergerak dan alat yang tidak sedar. Demikianlah celaan dan tuduhan keji yang dialamatkan oleh kaum Nabi Syu’ib kepadanya. Agama Syu’ib telah membuatnya gila dan membuatnya nekad untuk memerintahkan mereka meninggalkan apa yang selama ini mereka sembah dan disembah oleh kakek-kakek mereka. Kakek-kakek mereka telah menyembah tumbuh-tumbuhan dan pohon- pohonan sementara agama Syu’ib memerintahkan mereka untuk hanya menyembah Allah s.w.t. Kenekatan model apa dari Syu’ib ini?

Dengan ejekan dan penghinaan ini, Nabi Syu’ib menghadapi dialog yang terjadi dengan mereka. Kemudian mereka kembali bertanya-tanya dengan penuh keheranan dan dengan nada mengejek: “Apakah agamamu yang menyuruh agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak- bapak kami.” Tidakkah engkau sedar wahai Syu’ib bahawa agamamu ingin mencampuri keinginan kita dan cara kita menggunakan harta kita? Apakah hubungan keimanan dan salat dengan muamalah materi?

Dengan pertanyaan ini, kaum Nabi Syu’ib mengira bahawa mereka mencapai suatu tingkat kecerdasan. Mereka mengemukakan di hadapannya masalah keimanan, dan mereka mengingkari adanya keterkaitan antara perilaku manusia dan muamalah mereka serta perekonomian mereka. Ini adalah masalah yang klasik; ini adalah usaha untuk memisahkan antara ekonomi dan Islam di mana setiap nabi justru di utus untuknya meskipun nama-nama mereka berbeza-beza; ini adalah masalah kuno yang diungkap oleh kaum Nabi Syu’ib di mana mereka mengingkari bahawa agama turut campur dalam kehidupan sehari-hari mereka, perekonomian mereka dan cara mereka menggunakan harta mereka. Mereka menganggap bahawa menginfakkan harta atau menggunakannya atau menghambur-hamburkannya adalah suatu yang tidak berhubungan dengan agama. Hal itu menyangkut kebebasan peribadi manusia. Bukankah itu hartanya yang khusus lalu mengapa agama turut campur di dalamnya?

Demikianlah pemahaman kaum Nabi Syu’ib kepada Islam yang dibawa oleh Nabi Syu’ib. Kami kira pemahaman demikian sedikit atau banyak tidak berbeza dengan pemahaman banyak masyarakat di zaman kita sekarang mereka menganggap bahawasanya Islam tidak memiliki kaitan dengan kehidupan peribadi manusia dan kehidupan perekonomian mereka. Oleh kerana itu, manusia dapat menggunakan harta mereka sesuai dengan kemahuan mereka: “Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal.”

Mereka ingin mengatakan kepada Nabi Syu’ib, seandainya engkau seorang yang bijaksana dan memiliki pemikiran yang matang nescaya engkau tidak akan mengatakan apa yang telah engkau katakan. Mereka kembali mengejek Nabi Syu’ib dan merendahkan dakwahnya. Seandainya Anda bertanya kepada kaum Nabi Syu’ib tentang pemahaman agama mereka maka mereka pasti mengingkari bahawa agama adalah sebagai sistem dalam kehidupan yang menjadikan hidup lebih mulia, lebih suci, lebih adil dan lebih pantas manusia untuk menjabat sebagai khalifatullah di muka bumi; seandainya Anda bertanya kepada mereka tentang agama nescaya mereka memberitahumu bahawa ia hanya berupa kumpulan nilai-nilai rohani yang baik yang tidak mewarnai kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman seperti ini, agama hanya sekadar hiasan. Ini adalah pemahaman yang menggelikan kerana Allah s.w.t mengutus para nabi dan ajaran-ajaran yang mereka bawa bukan untuk perhiasan dan main- mainan.

Maha Suci Allah s.w.t dari semua itu. Allah s.w.t mengutus para nabi-Nya dengan membawa sistem baru dalam kehidupan, yaitu sistem yang mencakup nilai-nilai dan pemikiran-pemikiran yang itu semua tidak akan bermakna jika tidak berubah menjadi suatu sistem dalam kehidupan secara umum dan mengatur kehidupan secara khusus. Dengan pemahaman seperti inilah agama menjadi mulai dan agama menjadi benar adanya. Dan dengan asumsi seperti ini, kita memahami seberapa jauh campur tangan agama dalam persoalan-persoalan kehidupan sehari- hari: dimulai dari hubungan-hubungan cinta sampai undang-undang perkahwinan, bahkan cara mengambil keputusan hidup sampai sistem dalam menginfakkan wang dan menggunakannya, juga sistem dalam cara menggunakan dan mengagihkan kekayaan dan sebagainya. Jika manusia memahami agama seperti ini maka jadilah agama sesuatu kebenaran. Dan kalau tidak, agama laksana puing-puing saja.

Nabi Syu’ib mengetahui bahawa kaumnya mengejeknya kerana mereka menganggap agama tidak turut campur dalam kehidupan sehari-hari. Namun, beliau menghadapi semua itu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang kerana beliau yakin apa yang beliau bawa adalah kebenaran. Beliau tidak peduli dengan ejekan mereka dan tidak tersinggung dengannya dan tidak mempersoalkan hal itu; beliau memberi pengertian kepada mereka bahawa beliau berada di atas kebenaran dari Tuhannya; beliau adalah seorang nabi yang mengetahui kebenaran; beliau tidak melarang mereka untuk meninggalkan sesuatu yang di balik larangan itu mendatangkan keuntungan peribadi buatnya; beliau tidak ingin menasihati mereka dalam kejujuran agar pasar menjadi sepi dan kerananya beliau mengambil manfaat; beliau hanya sekadar seorang nabi di mana dakwah setiap nabi tergambar dalam ungkapan yang singkat:

“Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. ” (QS. Hud: 88)

Yang beliau inginkan hanya al-Islah (usaha membuat perbaikan). Demikianlah kandungan dan inti dakwah para nabi yang sebenarnya. Mereka adalah al-Muslihun, yaitu orang-orang yang membuat perbaikan; mereka memperbaiki akal, memperbaiki hati dan memperbaiki kehidupan yang umum dan kehidupan yang khusus:

“Syu’ib berkata: ‘Hai kaumku, bagaimana fikiranku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku dari-Nya rezeki yang baik (patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu (dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah

aku kembali.'” (QS. Hud: 88)

Setelah Nabi Syu’ib menjelaskan tujuan-tujuannya kepada mereka dan menyingkapkan kebenaran dakwahnya, beliau mulai mengotak-atik akal- akal mereka; beliau mengungkapkan kepada mereka bagaimana pergelutan orang-orang sebelum mereka dengan para nabi sebelumnya, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Saleh, dan kaum Nabi Luth yang masa mereka tidak jauh dengan masa Nabi Syu’ib. Beliau mulai berdialog dengan mereka dan mengingatkan mereka bahawa sikap penentangan mereka justru akan mendatangkan seksaan bagi mereka. Nabi Syu’ib mengingatkan mereka bagaimana nasib orang-orang yang mendustakan kebenaran:

“Hai kaumku, janganlah hendaknya pertentangan antara aku (dengan kamu) menyebabkan kamu menjadi jahat hingga kamu ditimpa azab seperti yang menimpa kaum Nuh atau kaum Hud atau kaum Saleh, sedang kaum Luth tidak (pula) jauh (tempatnya) dari kamu. Dan mohonlah ampun dari Tuhanmu kemudian bertaubatlah kepada- Nya,sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. ” (QS. Hud: 89-90)

Usai Nabi Syu’ib berdakwah kepada Allah s.w.t dan menjelaskan al-ishlah (usaha memperbaiki masyarakat) dan mengingatkan mereka bahaya penentangan serta menakut-nakuti mereka dengan menceritakan kembali seksaan yang diterima orang-orang yang berbohong sebelum mereka. Meskipun demikian, Nabi Syu’ib tetap membukakan pintu pengampunan dan pintu taubat bagi mereka. Beliau menunjukkan kepada mereka kasih sayang Tuhannya Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun kaum Nabi Syu’ib memilih azab. Kekerasan hati mereka dan keinginan mereka untuk mendapatkan harta yang haram serta rasa puas dengan sistem yang mengatur mereka, semua itu menyebabkan mereka menolak kebenaran:

“Mereka berkata: ‘Hai Syu’ib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.'” (QS. Hud: 91)

Kami tidak memahamimu. Engkau adalah seorang yang mengacau; engkau mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti:

“Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami.” (QS. Hud: 91)

Beliau dikatakan sebagai orang yang lemah kerana orang-orang fakir dan orang-orang yang menderita adalah orang-orang yang beriman padanya, sedangkan orang-orang kaya dan para pembesar telah menentang mereka. Demikianlah pertimbangan umumnya manusia yang tidak memiliki kekuatan cukup untuk menghadapi kebenaran dakwah Nabi Syu’ib di mana beliau dianggap sebagai orang yang lemah:

“Kalau tidaklah kerana keluargamu tentulah kami akan merejammu.”(QS. Hud: 91)

Seandainya kalau bukan kerana keluargamu dan kaummu dan orang-orang yang mengikutimu nescaya kami akan menggali suatu lubang dan kami akan bunuh kamu di lubang itu dengan cara melempari kamu dengan batu:

“Sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.” (QS. Hud: 92)

Kaum Nabi Syu’ib berpindah dari cara mengejek pada cara menyerang. Nabi Syu’ib telah menyampaikan bukti kepada mereka setelah mereka mengejeknya, lalu mereka mengubah cara mereka berdialog. Mereka memberitahunya bahawa mereka tidak memahami apa yang beliau katakan dan mereka melihat bahawa Nabi Syu’ib sebagai orang yang lemah dan hina. Dan seandainya kalau bukan kerana mereka takut (kasihan)

kepada keluarganya nescaya mereka akan membunuhnya. Mereka menampakkan kebencian kepada Nabi Syu’ib dan ingin sekali untuk membunuhnya kalau bukan kerana alasan-alasan yang berhubungan dengan keluarganya. Menghadapi ancaman itu, Nabi Syu’ib tetap menunjukkan sikap lembutnya lalu beliau bertanya kepada mereka dengan maksud untuk menggugah ke sekian kalinya akal mereka:

“Syu’ib menjawab: ‘Hai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah. ” (QS. Hud: 92)

Apakah cukup rasional jika mereka membayangkan hal tersebut? Mereka melupakan hakikat kekuatan yang mengatur alam. Sesungguhnya hanya Allah s.w.t Yang Maha Mulia dan Maha Kuat. Seharusnya mereka mengingat hal itu; seharusnya seseorang tidak takut kepada apapun selain Allah s.w.t dan tidak membandingkan kekuatan di alam wujud ini dengan kekuatan Allah s.w.t. Hanya Allah s.w.t Yang Kuat dan hanya Dia yang mengatur hamba-hamba-Nya.

Tampak bahawa kaum Nabi Syu’ib mulai kesal dan semakin kesal dengannya, lalu berkumpullah para pembesar kaumnya:

“Pemuka-pemuka dari kaum Syu’ib yang menyombongkan diri berkata: ‘Sesungguhnya kami akan mengusir kamu hai Syu’ib dan dengan orang-orang yang beriman bersamamu dari kota kami, kecuali kamu kembali kepada agama kami.'” (QS. al-A’raf: 88)

Mereka menggunakan tahap baru dengan cara mengancam Nabi Syu’ib; mereka mengancamnya untuk membunuh dan mengusir dari desa mereka; mereka memberi pilihan kepada Nabi Syu’ib antara terusir dan kembali kepada agama mereka yang menyembah pohon-pohon dan benda-benda mati. Nabi Syu’ib memberitahu kepada mereka bahawa masalah kembalinya ia ke agama mereka adalah masalah yang tidak berhubungan dengan masalah-masalah yang disebutkan dalam perjanjian. Sungguh Allah s.w.t telah menyelamatkan beliau dari agama mereka lalu bagaimana beliau kembali lagi padanya? Beliau yang mengajak mereka pada agama tauhid lalu bagaimana beliau mengajak mereka untuk kembali pada kesyirikan dan kekufuran? Beliau mengajak mereka dengan cara yang lembut dan kasih sayang sementara mereka

mengancamnya dengan kekuatan.

Demikianlah pertentangan antara Nabi Syu’ib dan kaumnya semakin berlanjutan. Nabi Syu’ib memegang amanat dakwah untuk menghadapi para pembesar, para pendusta, dan para penguasa kaumnya. Akhirnya, Nabi Syu’ib mulai mengetahui bahawa mereka tidak lagi memiliki harapan kerana mereka telah berpaling dari Allah s.w.t:

“Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu? Sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Dan (dia berkata): ‘Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab (Tuhan). Sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu.” (QS. Hud: 92-93)

Nabi Syu’ib berlepas diri dari mereka. Mereka telah berpaling dari agama Allah s.w.t bahkan telah mendustakan nabi-Nya dan menuduhnya bahawa ia tersihir dan seorang pembohong. Maka, setiap orang hendaklah melakukan apa saja yang diinginkannya dan hendaklah mereka menunggu azab Allah s.w.t. Kemudian pergelutan antara Nabi Syu’ib dan kaumnya berakhir adanya fasa baru. Mereka meminta kepada Nabi Syu’ib untuk mendatangkan azab dari langit jika beliau termasuk orang-orang yang benar. Dengan nada mencabar dan menentang, mereka berkata: “di mana azab itu, di mana seksaan yang dijanjikan itu? Mengapa terlambat datang?”

Mereka mengejek Nabi Syu’ib dan beliau dengan tenang menunggu datangnya azab Allah s.w.t. Allah s.w.t mewahyukan kepada beliau agar keluar bersama orang-orang mukmin dari desa tersebut. Akhirnya, Nabi Syu’ib keluar bersama para pengikutnya dan datanglah azab Allah s.w.t:

“Dan tatkala datang azab Kami. Kami selamatkan Syu’ib dan orang- orang yang beriman bersama-sama dengan dia dengan rahmat dari kami, dan orang-orang lalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur, lalu jadilah mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaan bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Tsamud telah binasa.” (QS. Hud: 94-95)

Ia adalah teriakan sekali saja satu suara yang datang kepada mereka dari celah-celah awan yang menyelimuti. Mula-mula mereka barangkali bergembira kerana membayangkan itu akan membawa hujan tetapi mereka dikejutkan ketika datang kepada mereka seksaan yang besar pada hari yang besar.

Selesailah masalah ini. Mereka menyedari bahawa teriakan itu membawa bencana buat mereka; teriakan itu menghanguskan setiap makhluk yang ada di dalam negeri itu. Mereka tidak mampu bergerak dan tidak mampu menyembunyikan diri dan tidak pula mereka dapat menyelamatkan diri mereka.

Nabi Syu’aib dan Nabi Dzulkifli as


Nabi Syu’aib(Pembasmi Orang-Orang yang Curang)

Syu’aib berasal dari suku Madyan. Suku Madyan adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma’an. Letaknya di pinggiran negeri Syam.
Kaum madyan ini tidak mengenal Allah. mereka adalah para penyembah berhala. Kehidupan mereka sudah jauh menyeleweng dari ajaran Allah.
Allah mengangkat Syu’aib sebagai nabi. la diutus kepada kaumnya sendiri, suku madyan. Jadi, Syu’aib bukanlah orang asing bagi suku madyan.
Ada kebiasaan buruk yang suka dilakukan penduduk madyan. Selain syirik, mereka juga suka berbuat curang. Takaran dibuat tekor. Timbangan tidak pernah pas.ltu kalau mereka menakar untuk orang lain.
Namun, mereka sendiri tak mau dirugikan. mereka selalu menuntut timbangan yang benar. Takaran harus selalu pas. Dengan ungkapan lain, mereka suka berbuat curang, tapi tidak mau dicurangi.
Dakwah mulai dilakukan Syu’aib. Tugas pertama ialah meluruskan akidah. Penduduk madyan semestinya beribadah hanya kepada Allah. Tidak seharusnya Allah dipersekutukan dengan yang lain.

Membasmi Kecurangan
Setelah mendakwahkan tauhid, Syu’aib kemudian menyerukan akhlak yang baik.la mengajak orang-orang madyan untuk berbuat adil. Jujur dalam berjualbeli. Takaran dan timbangan disempur-nakan. Pokoknya, tidak merugikan orang lain.
Kecurangan dan saling tipu adalah perbuatan tercela. mengurangi takaran dan timbangan tak bisa dibenarkan. Sebab ada. Pihak yang dirugikan. dan biasanya yang menjadi korban ialah rakyat kecil.
Para pendagang kaya. semakin kaya.
Sementara itu, yang hidupnya pas-pasan semakin menderita. Akibatnya, kekayaan tidak merata. Jurang kaya dan miskin semakin menganga.
Tak lupa Syu’aib menyinggung berbagai kenikmatan. la mengingatkan penduduk madyan untuk senantiasa bersyukur. Banyak kesejahteraan yang mereka rasakan. Dulu, jumlah mereka tak seberapa. Sekarang jumlah penduduk madyan sangat banyak. Rezeki mereka juga berlimpah. Semua ini merupakan karunia Allah.
Singkat kata, kehidupan mereka serba berkecukupan. Tak semestinya, mereka merugikan orang lain. Berbahagia di atas penderitaan orang lain adalah kezaliman.
Diingatkannya bahwa kezaliman akan mengundang azab Allah. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat Dan azab akhirat jauh lebih pedih ketimbang azab dunia. Tinggalkan segala bentuk kecurangan.
Atau Allah akan menimpakan hukuman.
Syu ‘aib terus berdakwah.la berusaha meyakinkan orang-orang madyan. Sesekali dituturkan kisah umat-umat terdahulu. Bagaimana azab ditimpakan kepada kaum Nuhl kaum Hud, dan kaum Luth. Semua dibinasakan gara-gara membangkang. Kafir, pongahl dan durhaka terhadap seruan para nabi.
Ditegaskan pula bahwa meraka akan mengalami nasib yang sama bila tetap mendurhaka. Oleh karena itul sudah saatnya mereka mengikuti seruan dan nasihatnya. Jangan sampai mereka ditimpa azab. Tak ada gunanya sesal di kemudian hari.

Berdialog dengan Penduduk Madyan
Kata-kata Syu’aib penuh dengan nasihat Hal mana mengundang orangorang madyan untuk merenungkannya. Sesekali ditegaskan bahwa ia masih kerabat mereka. Ada hubungan darah antara ia dan orang-orang madyan. Sebab ia sendiri berasal da ri suku madyan. Jadil tak mungkin ia menjerumuskan kerabat Sendiri.
Syu’aib menegaskan tujuan dakwahnya.la hanya menginginkan keselamatan kaum kerabatnya. Tak hanya di dunia, tapi juga keselamatan di akhirat Dakwah yang dilakukannya sangat tulus. Buktinya, ia tidak meminta upah sedikit pun. la juga tidak menginginkan kedudukan atau jabatan. Hanya pahala Allah yang diharapkannya.
Dakwah adalah mengajak orangorang kepada kebenaran. Bagi Syu’aibl yang penting penduduk madyan mau beriman. ltu saja sudah cukup. la akan
merasa bahagia bila mereka kembali ke jalan Allah. meninggalkan penyembahan berhala. Dan tidak kalah pentingnya, berlaku jujur dalam memberi takaran dan timbangan.
Air susu dibalas dengan air tuba. Kata-kata yang halus dibalas dengan umpatan dan cemoohan. Petuah dan nasihat hanya membuahkan hinaan.
Sangat menyakitkan memang. Tapi, semua itu dihadapi Syu’aib dengan lapang dada. la tidak marah. Ejekan tak dibalas ejekan. Kekasaran dihadapinya dengan kesabaran. Sama sekali ia tidak mengumbar kata-kata kotor.
Syu’aib senantiasa menunjukkan sikap lemah lembut. Dakwah ha rus menggugah hati dan akal. Sikap kasar hanya akan melahirkan kebencian. Dan ini jelas menghalangi keberhasilan dakwah “u Sendiri.
“Hai, Syu’aib, kami memang punya banyak tuhan.” Suatu ketika penduduk madyan berujar. “Apa salahnya?
Tuhan-tuhan “ itu warisan para leluhur. Kami bisa hidup sejahtera berkat tuhan-tuhan itu.”
“Berhala-berhala itu tak bisa apa-apa, kata sambil tersenyum. Jangankan memberi, mengurus diri sendiri saja tidak becus. Harta kalian adalah karunia
Allah. Bukan pemberian patung-patung “itu.”
“Hai, Syu’aib, harta kami adalah milik kami. Hasil jerih payah kami. Kami berhak menggunakannya sesuka hati. Jangan berlagak suci. Kami ini lebih pintar ketimbang kamu.”
“Sadarlah, saudara – saudaraku. Allahlah Pemilik segala yang ada. Termasuk juga harta kalian. Dialah Tuhan kalian, Pencipta segala yang ada. Bertobatlah kepada-Nya. Kembalilah ke jalan yang benar.”
“Jangan berlagak, kamu! Kamu ini hanya orang lemah. Kamu juga bukan orang terpandang. Kami hanya menghormati keluargamu. Jika tidak, tentu kami sudah merajam kamu.”
“Apakah keluargaku lebih kalian hormati ketimbang Allah? Jangan begitu. masa Allah dikesampingkan. Padahal, Dia maha menguasai kalian.”
“Kami tidak paham. Kata-katamu membuat kami bingung. Omonganmu ngawur. Dari tadi kamu nyerocos.”
“ Aku hanya berdakwah. Aku hanya menyampaikan risalah.” “Kata-katamu tidak membuat kami terpengaruh. Kami tetap teguh dengan keyakinan kami. Kamu ini hanya orang rendahan. mana mungkin kami mengi kutimu.”
“Bertakwalah kepada Allahf Kutegaskan sekali lagi, aku ini seorang rasul. Aku melarang kalian berlaku curang. Dan aku adalah orang pertama yang tidak berbuat curang.”
“Suka-suka saja. mau curang, kek. mau nipu, kek. Kamu nggak usah ikut campur. “
“ Aku tak hanya ngomong. Perbuatanku menjadi bukti. Cukuplah rezeki yang halal. Tidak perlu ada Pihak
yang dirugikan. Sekali lagi, sempurnakan taka ran dan timbangan.”
Nasihat tinggal nasihat. Tak satu pun yang melekat. Hati penduduk madyan seakan telah tertutup karat. Tak mau menerima nasihat. Kata-kata Syu’aib membuat mereka terpikat.
Hanya segelitir orang yang beriman.

Padahal, dakwah begitu gencar. Sebagian besar tetap membangkang. Cahaya tauhid tak bisa masuk. Hati mereka tertelungkup. Tak ada lubang masuk. mereka bersikukuh dengan agama leluhur.
Celakanya, orang-orang madyan, bahkan menantang. mereka meminta didatangkan azab. Segera. Tantangan dikemukakan lantaran mereka sudah kehabisan kata-kata. Keterangan-keterangan Syu’ aib tak terbantahkan.
“Kamu ini pembohong besar. Hai, Syu’aib, ayo buktikan. Timpakan Saja langit kepada kami. Biar kami mati tertimpa reruntuhannya. Pasti kamu tidak sanggup, bukan!
“masya Allah! Kalian malah menantang azab.”
“Sudahlah jangan banyak cakap. Kamu boleh pilih, diusir atau diam.” “Hidayah itu hanya dari Allah,” tegas Syu’aib.” Tugasku hanya menyampaikan sejelas mungkin. Dan itu sudah kulakukan. Selanjutnya, terserah kepada Allah.”
Pupus sudah harapan Syutaib. Nasihat apa pun tidak akan diterima. Telinga orang-orang madyan sepertinya sudah tersumbat. mereka tak mau lagi mendengarkan kata-kata Syu’aib.
Di Pihak lain, orang-orang madyan merasa kesal. Dakwah Syu’aib membuat mereka mengkal. Di mana pun mereka berkumpul, selalu saja ada Syu’aib berdakwah.
Berbagai cara telah mereka lakukan. mereka ingin mengusir Syu’aib. Dari penghinaan sampai tindak kekerasan, Semua sudah dicoba. Akan tetapi, Syutaib tak jua jera. Saking kesalnya, sam:pai- sampai mereka menantang supaya azab disegerakan saja.

Azab Tak dapat Dicegah
Penduduk madyan benar-benar ingkar. Cahaya agama tak dihiraukan. Kebenaran telah ditolak mentah-mentah. Bahkan, mereka menantang azab dengan pongah. Tantangan ini menegaskan kekafiran mereka. Hati mereka telah tertutup rapat. barat gelas terbalik. Sebanyak apa pun air yang disiramkan, tak setetes pun bisa masuk.
Penduduk madyan memilih hidup dalam kubangan syirik. mereka betah dengan kecurangan. mengurangi takaran dan timbangan menjadi kesenangan. Hidup bergelimang dalam kemaksiatan. Bagi merekam semua itu teras a sangat nyaman.
“Hai, orang-orang madyan, seru Syu’aib, silakan berbuat semau kahan. Aku juga berbuat menurut kemauanku. Kelak kalian akan mengetahui siapa yang hina dan siapa yang mulia. T unggulah, aku juga menunggu bersama kalian.”
Kemudian, Syu ‘aib mengangkat tangan.la memohon agar Allah membinasakan penduduk madyan. Segeralah azab ditimpakan. Agar kelak mereka menjadi pelajaran. Bagi orang-orang yang datang kemudian.
Beberapa hari kemudian, angin panas dikirimkan. Embusan udara begitu menyengat membuat kerongkongan seakan tersumbat. Dahaga demikian hebat. Saking hebatnya, panas membuat mereka sesak napas. mereka hampir tercekik karenanya.
Keadaan itu membuat orang-orang panik. mereka ribut Lari ke sana kemar. mencari perlindungan. Tak pelak lagi, ada yang bertubrukan. Ada yang terinjak-injak. Jeritan, tangisan, raungan berbaur tak keruan.
Dalam keadaan demikian, tiba -tiba terlihat awan tebal. makin lama, makin menggumpal. Awan ini menaungi mereka. Satu sama lain saling panggil. Setiap orang mengajak bernaung.
Suasana begitu mencekam. Orangorang saling sikut mereka berebut. lngin bernaung di bawah awan. Tak peduli harus berdesak-desakkan. Yang penting mereka bisa berteduh dari panas yang begitu hebat
Namun, setelah mereka berkumpul, apa yang terjadi? Tiba-tiba, awan hitam itu memercikkan api. Disusul dengan suara petir yang menggelegar. Blaaar .. .!Bumi berguncang hebat. Orang-orang kelimpungan. mereka berjatuhan. mati bergelimpangan.
Walhasil, orang-orang madyan itu mati. Keadaan tubuh mereka sangat mengenaskan. mereka mati dalam keadaan terhina.
Syu’aib merasa sedih. Bagaimanapun penduduk madyan masih merupakan kerabatnya. Tapi, apalah daya.la hanya seorang rasul. Tugasnya hanya menyampaikan.
“Lama aku berdakwah. Telah k.sampaikan semua risalah. Bermacam nasihat telah kuungkap. Tiada jemu mereka kuajak. Azab juga telah kuingatkan. lngkar berarti azab. Taat berarti selamat Kenyataannya mereka tetap menolak.
Telinga mereka seolah pekak. Hati mereka seakan berkarat mereka tak hirau akan nasihat Sungguh malang.”

—oOo—

Nabi Dzulkifli

(Teguh Memegang Janji)

Dzulkifli adalah putra Nabi Ayyub. Aslinya bernama Basyar Dzulkifli sendiri berarti orang yang memiliki keteguhan dalam menjalani tugas. Dzulkifli tinggal di negeri Syam.
Sehari-hari, Dzulkifli tak lepas dari ibadah. la tak pernah lalai shalat Setiap hari, ia menunaikan shalat tak kurang dari seratus rakaat
Sepeninggal Nabi Ayyub, Dzulkifli diangkat menjadi nabi dan rasul. Dzulkifli diutus ke kabilah Rum. Disebut Rum, karena leluhur mereka bernama Rum bin Aish bin Ishaq bin Ibrahim.
Tugas dakwah Dzulkifli ialah meluruskan akidah. Dzulkifli menyeru kabilah Rum untuk beribadah kepada Allah. Hanya Allah yang berhak disembah. Dialah Pencipta alam semesta. Langit, bumi, dan seluruh isinya adalah ciptaan-Nya. Seluruh ciptaan Allah tak layak disembah. Juga tak pantas diper-sandingkan dengan-Nya.
Per juangan Dzulkifli tidak sia- sia. Dakwahnya membuahkan hasil. Banyak kabilah Rum yang menyambut seruannya. Mereka beriman dan mengikuti ajaran-ajarannya.

Tiga Syarat
Kala itu, negeri Syam dipimpin oleh seorang raja. Sang raja sudah uzur. Usianya sudah lanjut Raja merasa tidak mampu lagi mengurus rakyat Tubuhnya sudah lemah. Matanya kurang awas. Pendengarannya kurang jelas.
Raja merasa ajalnya sudah dekat ak lama lagi, ia akan pergi. Bukan sehari dua hari, melainkan untuk selamanya. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi pikirannya. Masa depan kerajaan. Tak mungkin ia meninggalkan kerajaan begitu saja. Bagaimana kalau nanti jatuh ke tangan orang yang zalim. Kasihan rakyat Mereka pasti hidup tertindas.
mahkota tak boleh jatuh ke tangan orang jahat Kekuasaan ha rus diserahkan kepada orang yang tepat Raja berpikir beberapa saat Akhirnya, raja menemukan cara yang tepat
Cara itu akan segera diumumkan.
Rencananya raja akan membuat maklumat resmi. maka, suatu hari rakyat dikumpulkan. Orang-orang pun berdatangan. mereka merasa penasaran. Ada apa gerangan?
Lapangan sudah penuh. Orang-orang• sudah berjubel di sana. Dengan sabar, mereka menunggu kedatangan sang raja. Sejurus kemudian, raja datang. Segera saja raja menyampaikan maklumatnya.
“Rakyatku, dengarkan baik-baik. Aku akan menyampaikan sebuah maklumat Aku akan turun takhta. Aku akan mengundurkan diri sebagai raja!”
Suasana menjadi gaduh. Rakyat ribut maklumat raja membuat heboh. Ada yang merasa khawatir. Ada yang merasa cemas. Bermacam-macam pikiran mereka. Beberapa orang coba menebak-nebak.
“Wah, raja akan mundur,”celetuk seseorang.
“ Siapa penggantinya, ya,” sahut yang lain.
“mudah-mudahan saja tidak jatuh ke tangan orang yang kejam..”
“Iya, jangan sampai. Bisa repot kita.
Pasti menderita.”
“Jangan khawatir.” terdengar lagi raja berkata, Aku akan mundur setelah ada pengganti. Penggantiku harus orang yang mumpuni.
“Siapa pengganti Paduka? Paduka, kan, tidak punya anak.” tanya beberapa orang.
“ Benar, aku tidak punya anak. Oleh karena itu, penggantiku pasti bukan berasal dari keluarga raja.”
“Lalu, siapa, Paduka? Orang-orang semaki penasaran.”
”Aku tidak akan menunjuk orang.
Aku hanya akan mengajukan tiga syarat Siapa pun berhak menjadi raja. Asalkan ketiga syarat itu bisa dipenuhinya.”
“Apa tiga syarat itu, Padukar”
“Pertama, sanggup berpuasa pada siang hari. Kedua, sanggup beribadah pada malam hari. Dan ketiga, sanggup tidak marah.”
Hadirin terdiam. Tak seorang pun angkat tangan. Ketiga syarat itu dirasa terlalu be rat.
“Wah, nggak gampang jadi raja, ya,” kata seseorang.
“Iya, syaratnya berat-berat,” timpal yang lain.
“Rasanya nggak akan ada yang sanggup, tuh.”
Sua.ana kembali gaduh. Orang-orang saling betanya. mereka menerka-nerka. Siapa gerangan yang sanggup memenuhi ketiga syarat itu?
Namun, tiba-tiba keadaan menjadi hening. Tanpa diduga .eorang pemuda tampil. Si pemuda berdiri seraya mengangkat tangan.
“ saya, siap, Paduka,” katanya tegas dan lantang.
Raja hanya melirik sebelah mata. Raja tak menghiraukan kata-kata si pemuda. Dikiranya si pemuda hanya iseng. mana mungkin anak muda seperti dia sanggup.
Kemudian, raja mengulangi kata-katanya. Kembali raja mengajukan pertanyaan yang sama. Siapa yang sanggup memenuhi ketiga syarat itu?
Pemuda tadi berdiri lagi. la mengangkat tangan seraya menyatakan kesanggupannya.
Kali ini, perhatian raja tertuju kepada si pemuda. Keningnya berkerut penuh selidik. Namun, kemudian raja memanggil si pemuda. Sebab tak ada lagi yang siap. Hanya.si pemuda yang menyatakan kesanggupannya.
“Siapa nama Anda, hai anak muda?” tanya raja.
“Saya Basyar putra Ayyub.” “Benar Anda sanggup?” “Insyallah Allah, Paduka.”
Akhirnya, Basyar dinobatkan sebagai raja. Secara resmi, Basyar dilantik menjadi raja yang sah. Dan sekarang negeri Syam mempunyai pemimpin baru, Raja Basyar.
Hari-hari terus bergulir. Siang berganti malam. malam berganti siang. Setiap saat rakyat menant. mereka ingin tahu. Benarkah raja baru ini akan menepati janjinya? Jangan- jangan hanya akal-akalan?
Ternyata, Basyar tidak berbohong.
Hal itu terbukti dalam keseharian. Siang hari ia saum. malamnya ia khusyuk beribadah. Dan ia juga tak pernah marahmarah. Segala masalah selalu dihadapi dengan tenang. Sesulit apa pun masalah yang dihadapi, emosinya tak pernah tersulut
Rakyat semakin percaya. Dukungan kepada Basyar semakit kuat Ternyata, usaha raja lama tidak percuma. Kini, mereka punya raja yang lebih baik. Seorang raja yang selalu menepati janji.
maka, selanjutnya Basyar mendapat sebutan Dzulkifli. Dzulkifli berarti orang yang memiliki tanggungan. Segala tugas dan janji ditunaikan.

Indahnya Kesabaran
Dzulkifli benar-benar seorang penyabar. Persis seperti sang ayah, Nabi Ayyub. Dzulkifli tak pernah marah. Apapun senantiasa dihadapi dengan lapang dada. Persoalan dihadapi dengan Senyuman, bukan dengan kemarahan. Hatinya selalu tentang. Sikapnya selalu kalem. Kata-katanya senantiasa arif dan bijaksana.
Singkat kata, tak ada seorang pun yang bisa membuat Dzulkifli marah. Bahkan, tak jarang ada orang yang ingin mengUjinya. ffiereka memancing-mancing supaya ia marah. Entah dengan kata-kata, sikap, maupun perbuatan. T ak seorang pun berhasil. Dzulkifli tak jua marah.
Sangat pantas kalau Allah sendiri memuji Dzulkifli. Al-Quran menyebut Dzulkifli sebagai orang saleh yang penyabar.
Dzulkifli berhasil memenuhi janji. Ketiga syarat itu bisa ditunaikannya dengan baik. Saum pada siang hari, ibadah di mal am hari, dan tidak marah. Ketiga hal ini pada dasarnya bermuara pada kesabaran.
Dengan kata lain, hanya orang sabar yang sanggup saum Secara berkesinambungan. Hanya orang sabar yang sanggup beribadah setiap malam. Hanya orang sabar yang sanggup mengendalikan amarah.
Tidak mudah menjalankan semua itu.
Pertama-tama, Dzulkifli harus menjaga waktu. Waktu begitu berharga. Dzulkifli memanfaatkannya sedemikian rupa.
Tugas-tugas bisa dijalankan tepat waktu. Tak pernah ada persoalan yang tertunda. Apalagi, sengaja ditunda-tunda.

Digoda
Rakyat senang. Namun, keadaan itu justru membuat iblis geram. lblis memang telah bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam. Termasuk dalam hal ini terhadap Dzulkifli.
Kejadiannya pada siang hari. Kala itu, Dzulikifli hendak beristirahat Dzulkifli biasa tidur siang barang sesaat Tujuannya supaya pada malam harinya ia bisa terjaga malam hari, ia harus beribadah.
lblis menjelma. Dalam rupa manusia itulah, iblis mendatangi Dzulkifli. Kepada Dzulkifli, ia mengadukan suatu persoalan. Dikatakan bahwa’ ia dizalimi oleh seseorang. Hartanya telah dirampas.la ingin meminta keadilan. Oleh karena itu,ia memohon kiranya Dzulkifli bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan adil.
Dzulkifli meminta waktu. la perlu istirahat terlebih dulu. Namun, orang itu memaksa. Persoalannya harus segera dituntaskan. Hari itu juga. Tadinya, Dzulkifli hendak menugaskan salah seorang pembantunya. Sebab saat tidur siang telah tiba. Tapi, orang tetap menolak. Ia bersikeras agar raja sendiri yang turun tangan.
Terang saja ibliS menolak. Sebab memang ia hendak mengganggu tidur siang Dzulkifli. Maksudnya, supaya Dzulkifli tidak bisa beribadah malam harinya.
Dzulkifli bersedia. la tak menolak permintaan manusia jadi- jadian itu. Meskipun sikapnya sangat keterlaluan, Dzulkifli tetap tersenyum. Sedikit pun ia tidak marah.
Suatu ketika, terjadi pemberontakan.
Orang-orang durhaka yang melakukan. Mereka tidak senang dengan keberhasilan Dzulkifli. Mereka merasa disingkirkan. Banyak aturan yang membuat
gerak mereka tidak leluasa.
Kemudian, mereka menghimpun kekuatan. Mereka bermaksud memerangi Dzulkifli. Mula-mula, mereka menyebar teror Rakyat ditakut-takuti. Kejahatan sengaja
Dibuat. Tujuannya supaya rakyat tidak tenang. dan selanjutnya, rakyat tidak akan percaya lagi kepada Dzulkifli.
Melihat kekacauan semakin meluas, Dzulkifli mengumpil rakyatnya. Dzulkifli menyemangatinya mereka untuk berjuang.Dzulkifli mengajak merekan untuk memerangi para pemerontok itu. demi ketenangan hidup mereka sendiri. Selian tentunya demi menegakan agaman allah.
Seruan Dzulkifli tak dihiraukan.rakyat tidak menyambut dengan baik. Rakyat enggan berperang. Takut mati.Baginda, kami nggak mau berperang. Kami takut. Kami masih beteah hidup di dunia. Kecuali kalo baginda mau berdoa .
Mohonlah supaya Allah menjamin hidup kami. Jika ada jaminan tidak mati, barullah kami mau berperang.
Benar-benar keterlaluan. seharusnya mereka siap. bagaimanapun Dzulkifli adalah raja mereka menolak titah raja berarti membangkang. Orang yang membangkan patut mendapat hukuman.
Untunglah saja, yang mereka hadapi Dzulkifli mendapat jawaban seperti itu, Dzulkifli hanya tersenyum. Secuil pun tak menunjukan kemarahan. Kalau raja yang lain, pasti marah besar. Mana ada raja mau yang disepelekan oleh rakyatnya.
Aneh, memang. Rakyat begitu berani. Mentang-mentang raja meraka tak pernah marah. Mereka bersikap seenaknya. Padahal,
Ajakan berperang itu pun demi keselamtan mereka juga.
Dzulkifli tidak marah. Malah kemudian, ia berdoa kepada allah. Permintaan rakyatnya ia sampaikan.
“Ya Allah, hamba telah berusaha. Titah engkau sauda saya sampaikan.mereka sudah maba perintahkan untuk berperang. Namun,apa jawaban mereka?Engkua sendiri maha tahu.Eh, mereka malah mengajukan syarat yang macam-macam.”
“Hai, Dzulkifli,” kata Allah, “ Aku tahu permintaan mereka. Doamu juga Kudengar. Oleh karena itu, permintaan mereka Kukabulkan.”
Demikianlah, Dzulkifli. Kesabarannya patut menjadi teladan. Sabar dalam menjalankan ketaatan. Juga sabar dalam menghadapi persoalan. Segala tugas dan kewajiban ditunaikan dengan baik. Tak pernah mengeluh dan tak pernah menggerutu. Apalagi, sampai marah marah. Baginya, kemarahan tidak me- nyelesaikan masalah.