Musim Haji 2008 Berakhir

Jakarta (MCH). Rangkaian panjang penyelenggaraan ibadah haji berakhir kemarin. Seluruh jamaah haji Indonesia sudah berkumpul dengan keluarganya di tanah air. Sebanyak 244 jamaah kloter Jakarta (JKG) 49 menjadi rombongan terakhir yang meninggalkan Tanah Suci melalui Bandara Amir Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah.

Baca entri selengkapnya »

Al-Qur’an dan Terjemahannya

Al-Qur’an dan Terjemahannya

1. SURAT 1. AL FAATIHAH

2. SURAT 2. AL BAQARAH

3. SURAT 3. ALI ‘IMRAN

4. SURAT 4. AN NISAA’

5. SURAT 5. AL MAA-IDAH

6. SURAT 6. AL AN’AAM

7. SURAT 7. AL A’RAAF

8. SURAT 8. AL ANFAAL

9. SURAT 9. AT TAUBAH

10. SURAT 10. YUNUS

11. SURAT 11. HUD

12. SURAT 12. YUSUF

13. SURAT 13. AR RA’D

14. SURAT 14. IBRAHIM

15. SURAT 15. AL HIJR

16. SURAT 16. AN NAHL

17. SURAT 17. AL ISRAA’

18. SURAT 18. AL KAHFI

19. SURAT 19. MARYAM

20. SURAT 20. THAAHAA

21. SURAT 21. AL ANBYAA’

22. SURAT 22. AL HAJJ

23. SURAT 23. AL MU’MINUUN

24. SURAT 24. AN NUUR

25. SURAT 25. AL FURQAAN

26. SURAT 26. ASY SYU’ARAA’

27. SURAT 27. AN NAML

28. SURAT 28. AL QASHASH

29. SURAT 29. AL’ANKABUUT

30. SURAT 30. AR RUUM

31. SURAT 31. LUQMAN

32. SURAT 32. AS SAJDAH

33. SURAT 33. AL AHZAB

34. SURAT 34. SABA’

35. SURAT 35. FATHIR

36. SURAT 36. YASSIIN

37. SURAT 37. ASH SHAAFFAAT

38. SURAT 38. SHAAD

39. SURAT 39. AZ ZUMAR

40. SURAT 40. AL MU’MIN

41. SURAT 41. AL FUSHSHILAT

42. SURAT 42. ASY SYURA

43. SURAT 43. AZ ZUKHRUF

44. SURAT 44. AD DUKHAAN

45. SURAT 45. AL JAATSIYAH

46. SURAT 46. AL AHQAAF

47. SURAT 47. MUHAMMAD

48. SURAT 48. AL FATH

49. SURAT 49. AL HUJURAAT

50. SURAT 50. QAAF

51. SURAT 51. ADZ DZAARIYAAT

52. SURAT 52. ATH THUUR

53. SURAT 53. AN NAJM

54. SURAT 54. AL QAMAR

55. SURAT 55. AR RAHMAAN

56. SURAT 56. AL WAAQI’AH

57. SURAT 57. AL HADIID

58. SURAT 58. AL MUJAADILAH

59. SURAT 59. AL HASYR

60. SURAT 60. AL MUMTAHANAH

61. SURAT 61. ASH SHAFF

62. SURAT 62. AL JUMU’AH

63. SURAT 63. AL MUNAAFIQUUN

64. SURAT 64. AT TAGHAABUN

65. SURAT 65. ATH THALAAQ

66. SURAT 66. AT TAHRIIM

67. SURAT 67. AL MULK

68. SURAT 68. AL QALAM

69. SURAT 69. AL HAAQQAH

70. SURAT 70. AL MA’AARIJ

71. SURAT 71. NUH

72. SURAT 72. AL JIN

73. SURAT 73. AL MUZZAMMIL

74. SURAT 74. AL MUDDATSTSIR

75. SURAT 75. AL QIYAAMAH

76. SURAT 76. AL INSAAN

77. SURAT 77. AL MURSALAAT

78. SURAT 78. AN NABA’

79. SURAT 79. AN NAAZI’AAT

80. SURAT 80. ‘ABASA

81. SURAT 81. AT TAKWIIR

82. SURAT 82. AL INFITHAAR

83. SURAT 83. AL MUTHAFFIFIIN

84. SURAT 84. AL INSYIQAAQ

85. SURAT 85. AL BURUUJ

86. SURAT 86. ATH THAARIQ

87. SURAT 87. AL A’LAA

88. SURAT 88. AL GHAASYIYAH

89. SURAT 89. AL FAJR

90. SURAT 90. AL BALAD

91. SURAT 91. ASY SYAMS

92. SURAT 92. AL LAIL

93. SURAT 93. ADH DHUHAA

94. SURAT 94. ALAM NASYRAH

95. SURAT 95. AT TIIN

96. SURAT 96. AL ‘ALAQ

97. SURAT 97. AL QADR

98. SURAT 98. AL BAYYINAH

99. SURAT 99. AZ ZALZALAH

100. SURAT 100. AL ‘ADIYAAT

101. SURAT 101. AL QAARI’AH

102. SURAT 102. AT TAKAATSUR

103. SURAT 103. AL ‘ASHR

104. SURAT 104. AL HUMAZAH

105. SURAT 105. AL FIIL

106. SURAT 106. QURAISY

107. SURAT 107. AL MAA’UUN

108. SURAT 108. AL KAUTSAR

109. SURAT 109. AL KAAFIRUUN

110. SURAT 110. AN NASHR

111. SURAT 111. AL LAHAB

112. SURAT 112. AL IKHLASH

113. SURAT 113. AL FALAQ

114. SURAT 114. AN NAAS

Sumber : http://opi.110mb.com/haditsweb/index.htm

Shahih Bukhari

Hadist – hadist Shahih Muslim

Hadits Bulughul Maram

Artikel Hadist

Artikel-Artikel Tentang Hadits

 1. As-Sunnah, Wahyu Kedua Setelah Al-Qur`an

 2. Kewajiban Mengikuti Syari’at dan Larangan Melakukan Bid‘ah

 3. Hadits Hudzaifah Rodhiallohu Ta’ala ‘Anhu

 4. Fiqih Islam

 5. Fiqih Nasehat

 6. Syarah Hadits Wali

 7. Sekilas Tentang Kitab Riyadhus Shalihin

 8. Sunnah dan Bid’ah

 9. Beriman dan Istiqomah

 10. Kewajiban Mengikuti Sunnah

 11. Menjadi Orang Asing di Dunia

 12. Meraih Ampunan Alloh

 13. Penyakit Riya’ dan Gila Popularitas

 14. Keutamaan Orang yang Mengetahui dan Mengajar

 15. Hadits Shahih tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur’an

 16. Luasnya Kekuasaan Allah Dan Ampunan-Nya

 17. Muraqabah Allah (Merasa Selalu Diawasi Allah)

 18. Interakasi Seorang Hamba Terhadap Rabb, Dirinya Dan Orang Lain

 19. Hukum Bid’ah

 20. Bahaya Hadits Dla’if Dan Mawdlu’ (Palsu)

 21. Beberapa Hadits Dla’if Dan Palsu Seputar Puasa Ramadhan

 22. Berhujjah Dengan Hadits Ahad (Khabar Al-Wahid)

 23. Berhujjah Dengan Hadits Dla’if

 24. Hadits Hasan

 25. Hadits Qudsiy

 26. Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-1

 27. Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-2

 28. Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-3

 29. Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-4

 30. Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-5

 31. Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-6

 32. Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-7

 33. Silsilah Hadits-Hadits Dla’if Pilihan-8

 34. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-1

 35. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-2

 36. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-3

 37. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-4

 38. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-5

 39. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-6

 40. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-7

 41. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-8

 42. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-9

 43. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-10

 44. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-11

 45. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-12

 46. Silsilah Hadits-Hadits Masyhur-13

 47. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-1

 48. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-2

 49. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-3

 50. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-4

 51. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-5

 52. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-6

 53. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-7

 54. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-8

 55. Yang Perlu Anda Ketahui Dari Hadits-9

foto-promosi-70x70-bPasang Iklan anda disini gratis

« Older entries