Kloter Terakhir Disambut Kanwil Depag Jawa Timur

Surabaya (MCH). Hari Jumat 9 Januari ini merupakan hari terakhir kedatangan jamaah haji di Debarkasi Surabaya, dari 88 kloter yang ada sudah 85 kloter yang tiba, kloter 85 telah mendarat tadi pagi pukul 03.17 WIB lebih cepat 13 menit, dengan 448 jamaah dan 5 petugas, 1 wafat atas nama Ahmad Djais bin Ahmad Yasir dari Kabupaten Ponorogo, ada 6 mutasi masuk 4 diantaranya adalah petugas non kloter.

Baca entri selengkapnya »

KISAH NABI LUTH a.s.

Nabi Luth adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Ia beriman kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim mendampinginya dalam semua perjalanan dan sewaktu mereka berada di Mesir berusaha bersama dalam bidang perternakan yang berhasil dengan baik binatang ternaknya berkembang biak sehingga dalam waktu yang singkat jumlah yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat yang disediakan . Akhirnya perkongsian Ibrahim-Luth dipecah dan binatang ternakan serta harta milik perusahaan mereka di bahagi dan berpisahlah Luth dengan Ibrahim pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sadum.

Baca entri selengkapnya »

KISAH NABI IBRAHIM a.s.

Nabi Ibrahim adalah putera Aaazar {Tarih} bin Tahur bin Saruj bin Rau’ bin Falij bin Aaabir bin Syalih bin Arfakhsyad bin Saam bin Nuh a.s. Ia dilahirkan di sebuah tempat bernama “Faddam A’ram” dalam kerajaan “Babylon” yang pada waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama “Namrud bin Kan’aan.”

Baca entri selengkapnya »